Pages

Monday, 15 July 2013

Allah Menjawab Doa

Allah Mempunyai 3 Cara Jawab Doa
1. YA,Dia berikan apa kita mahu.
2. TIDAK, Dia berikan yang lebih baik.
3. TUNGGU,Dia berikan yang terbaik.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...